Odstranění pigmentových žilek

FOTOODSTRANĚNÍ ŽILEK je založeno na absorbování světelného toku kůží, který se při styku s krevním barvivem – hemoglobinem – přeměňuje na tepelnou energii a tím dochází k zahřátí a likvidaci drobných žilek v ošetřované oblasti a následně se v kůži přirozenou cestou buduje nové krevní řečiště.

Jak vlastně funguje proces odstraňování žilek?
Intenzivní pulzní světlo pulzního světelného systému je selektivním způsobem absorbováno tmavými chromofory, pigmentem (melaninem), případně oxihemoglobinem (červené krevní barvivo) a světelná energie se při tom přeměňuje na teplo. Tak lze odstraňovat nežádoucí a rušivé, rozšířené žilky, pigmentové skvrny a celkově lze kůži zpevnit a omladit.

Jak probíhá ošetření?
Nejprve jsou na místě, které se bude ošetřovat, oholeny chloupky, které by se působením světelného impulzu spálily, a je odstraněn nanesený make-up apod. Před nasazením aplikátoru s filtračním okénkem se na kůži nanese tenká vrstvička čirého, transparentního aqua-gelu. Jeho úkolem je zejména vyrovnat nerovnou, strukturovanou kůži na povrchu opticky s plochým filtračním okénkem, aby energie světelného pulzu mohla optimálně bez reflexních ztrát proniknout do kůže.

Je ošetření bolestivé?
Proces Skin Rejuvenation s přístrojem od společnosti Eurofeedback - v porovnání s lasery nebo systémy IPL chlazenými vzduchem -bezbolestný a dobře snesitelný, u světelných impulzů se pociťuje pouze pocit tepla nebo lehké štípání. Ošetřující plocha aplikátoru je aktivně ochlazována vodou asi na 10 °C. Tak je ošetřované místo na kůži po celé své ploše před každým impulzem, během něj i po něm chlazeno. To je vedle speciální UPL technologie aplikátoru důvodem pro šetrnou, bezbolestnou terapii.

Co mohu očekávat po ošetření?
Okamžitě po ošetření pulzním světlem se žilky zabarví do hněda, hnědo-růžova. Výskyt mírného zarudnutí na okrajích je normální, stejně tak lze pozorovat vytvoření hnědého povlaku. V mnoha případech je dobrého kosmetického výsledku dosaženo již tímto krokem. V zásadě lze další ošetření provést v odstupu asi 14 dnů.

Jaká pravidla se musí dodržovat?
Proces Skin Rejuvenation je v zásadě šetrný a v žádném případě nebrání v bezproblémovém výkonu pracovních činností i činností ve volném čase. Omezení by ale mělo asi po dobu tří týdnů před každým ošetřením a po něm platit pro návštěvy solárií, případně pro opalování na slunci. Dalším zatížením kůže UV zářením a hnědnutím se zvyšuje riziko vedlejších účinků (spálení na slunci, pigmentové změny).
V případě ošetření větších částí těla je třeba se opalování a návštěv solária zcela vyvarovat, menší části lze velmi dobře chránit opalovacím krémem s odpovídajícím vysokým faktorem (přes 30, raději 50). Jednotlivá malá místa lze před slunečním zářením chránit i náplastí.

Čeho si je třeba všímat při ošetření cévních poškození?
Působením pulzního světla vzniká v nežádoucí cévě, která následně v těle zmizí, do jisté míry lokální reakce a koagulace, vstřebává se bílkovina, která je tělu vlastní. Po ošetření se doporučuje po dobu několika dnů přizpůsobit své chování a pokud možno se vyvarovat všeho, co v ošetřeném místě podporuje prokrvení, a brání tak dosažení požadovaného výsledku:

  • vyvarovat se nápojů obsahujících kofein, alkoholu a nikotinu
  • nenavštěvovat saunu, nedávat si střídavé koupele, horkou sprchu apod.
  • vzdát se intenzivní sportovní činnosti
  • neužívat žádné léky podporující ředění krve (ASS).

Rušivé cévky nezmizí po několika málo dnech, nebo dokonce hned po ošetření, ale zanikají až časem. Při tom cévka může postupně měnit svůj vzhled a barvu, například nějakou dobu může být nahnědlá nebo může mít nejednotné zabarvení. Dosažený kosmetický výsledek lze zhodnotit až po čtyřech až šesti týdnech. V této době se ošetřené místo zakrývá běžnou snášenou kosmetikou.

Jaké vedlejší účinky se mohou objevit?
Vedlejší účinky jsou při správném použití přístroje a pečlivém nastavení parametrů ošetření velmi vzácné. V závislosti na typu kůže a nastavených parametrech ošetření může ošetřené místo zarudnout, příležitostně - zejména u cévních poškození - může i lehce napuchnout. Tyto příznaky zpravidla rychle zmizí. Případné vedlejší účinky zmírňuje chlazení postiženého místa na kůži. Zřídka jsou pozorovány prudší reakce, v podstatě jsou možné až příznaky připomínající spáleniny při opalování nebo popáleniny. V jejich důsledku se může objevit hypopigmentace nebo hyperpigmentace, pleť je tedy po ošetření světlejší (nebo tmavší), ale tyto skvrny se časem samy ztratí.
Příčinou popsaných problémů je téměř vždy skutečnost, že postižené místo bylo před ošetřením nebo po ošetření vystaveno slunečním paprskům nebo působení solária bez odpovídající vysoké ochrany.

Kolik ošetření budu muset postoupit?
Vždy podle indikace je pro odstranění žilek nutné provést jedno až čtyři ošetření, mezi nimiž by vždy měla být pauza v délce dvou až čtyř týdnů. Při vyhlazování kůže doporučujeme první sérii asi šesti intenzivních ošetření, aby byl výsledek zachován, a sice v pořadí čtyř až šesti ošetření ročně, případně podle potřeby.

Jak dlouho ošetření trvá?
Ošetření trvá několik minut, záleží na velikosti ošetřované lokality.

Kdo může být ošetřen?
V podstatě mohou být ošetřeny všechny ženy a muži, je však třeba dbát na to, aby na ošetřovaném místě byly více méně odstraněny chloupky, které na něm rostou. Omezení platí podle typu kůže (typ I až IV), kůže by neměla být příliš tmavá.